X
تبلیغات
رایتل

اعتراف

23 تیر 1396

اعتراف

به آنکه بگوید از عشق توبه کن خواهم گفت:

آیا چشمانش را دیده ای؟!

از هزار هم بیشتر

15 خرداد 1396

دل نشان

شکسته های دلم را چو دانه های تسبیح پاره به نخ کن

وگرنه بعدها باورت نمیشود روزی به قدر دانه های انار عاشقت بودم ...

روزهای سرشار از تو

10 خرداد 1396

و جعلنا من الماء کل شی ء حیّ ( 30 - أنبیاء)

برای من قلبی است که با تیمم سیراب نمیشود

وألقیت علیک محبة منّى (طه39)

چرا که تو، همه آن چیزی هستی که من میخواهم

پ ن: برای قلب قصه ای است که نوشتنش ممکن نیست! فقط خدا میداند فقط خدا میتواند ...

چه میشد اگر

30 اردیبهشت 1396

چه میشد اگر

خداوند هیچ کس را فراموش نمی کند

و همین برای آرامش تو کافی است!

دل نوشت: میان من و تو ، وصال هرگز، سکوت گاهی و نگاه همیشه هست.

آخر چه نویسم ؟!

24 اردیبهشت 1396

تو پایتخت اول این دلی

هر کجا بعینه بینمت تو گویی در دلی

هر کجا به خاطر آرمت همانا در مقابلی ،

ندانم بر دلی یا دیده ی من؟!

چه دیده و کدام دل ؟! دیده ام دل شد و دل دلبر شد،

از دیده اثر نماند و از دل خبری ، آخر چه نویسم ؟!

با کدام دل با کدام دست ؟! دستی بر دل و دلی به دست دارم،

دلم در دست دوست و دستم بر دل از دست اوست !

مرد و بهشتش

22 اردیبهشت 1396

 مرد و بهشتش

 مگر نه این که هر دل بهشت گمشده ای دارد
و تو اردیبهشت پیدا شده منی ؟!
پس ای آنکه مرداد توأم عشق من باش

که بزرگترین انسان های روی زمین نیز گواهان صادق این واقعیتند

که در انسان، حقیقتی بزرگتر از عشق وجود ندارد

و من میدانم اگر روزگاری به شکل قلب زیبایت، آن زیبای زیبا آفرین

شعری بتوانم سرود، زیباگوترین شاعر دنیا خواهم شد،

آن هم در زیباترین جهان ها یعنی جهان قلب ها

و به راستی آن که تو را قدر نمی داند پس چه می داند؟!

و آن که به تو عشق نورزد پس به چه ارزد؟!

پی نوشت: آنکه عشق را از چشمان یوسف نمیخواند در کتاب من هم نخواهد خواند!

( تعداد کل نوشته ها: 202 )
   1       2       3       4       5       ...       34    >>